Souhra, která vede k finančnímu zdraví

Podporujeme se v silných stránkách, vykrýváme své slabiny.
Nikdy nestojíme na místě.
Neustále se vzděláváme a posouváme vpřed.
Díky vzájemnému souladu odvádíme práci tak, že
každá uzavřená smlouva 100% plní vaše potřeby a přání.

jan samarek finance

Jan Šamárek

Zdravý životní styl jsem vždy považoval za základní stavební kámen zodpovědného a spokojeného života. Od toho se odvíjel start mé pracovní kariéry, kdy jsem se věnoval prodeji Zelených potravin společnosti Green Ways. Pomalu jsem si ale začal uvědomovat, že ne každý si může takové potraviny dovolit. Došel jsem k závěru, že lidskou pohodu zásadně ovlivňuje stav zdraví a hojnost v peněžence. A to byl můj odrazový můstek ke kariéře ve financích. Své zázemí jsem postupně našel u společnosti Broker Consulting, kterou díky přísnému řádu, kvalitnímu vzdělávání a nadstandardním službám považuji za špičku v oboru. S touto firmou v zádech a naprosto profesionálnímu přístupu ke své práci můžu svým klientům zabezpečit finanční pohodu a tím i související zdraví a radostné vztahy.

Vystihuje mě: Řád a smysluplnost, kvalitní vzdělávání a vztahy, spolehlivost, férovost, přímočarost a flexibilita.

tereza valentova finance

Tereza Valentová

S Honzou po boku a pod záštitou Broker Consulting jsem našla ten správný profesionální impuls a směr. Svými odbornými zkušenostmi Honzu podporuji a doplňuji. Uvolňuji mu ruce a dodávám potřebný čas, který může pak plně věnovat klientům a schůzkám s nimi. Zároveň pro naše klienty a pro nás zajišťuji maximálně kvalitní servis: starám se, aby veškeré smlouvy a materiály měly svůj řád, byly přehledné a srozumitelné. Díky tomu tak i po deseti letech budete vědět, co vám smlouvy zabezpečují. Přeji si, aby nás lidé vnímali jako profíky, na které se můžou vždy s klidným srdcem obrátit.

Vystihuje mě: Řád a efektivní systém práce, preciznost, důslednost, kvalitní péče o vztahy s klienty i s kolegy

Pobočky v Opavě a Ostravě, kde
se můžeme setkat. Anebo u vás doma

Pobočka v Opavě

Pobočka v Hlučíně