Vize a hodnoty

Vizí Jan s Terezou & partneři je poskytovat smysluplné a cílené finanční a realitní služby, vždy ve prospěch našich klientů. Důraz je kladen na hlubokou lidskost, vnímání potřeb, nenásilnou komunikaci a vysoký standard objektivně nabízených služeb.

Každý člen týmu je pečlivě vybírán zkušeným mentorem a personalistou Petrem Žemličkou. Výcvik a zaškolení probíhá se zaměřením na dané přednosti a slabiny. Cílem je vytvořit prostředí pro individuální růst každého člena týmu, a to při

zachování těchto hodnot:

Otevřenost a opravdovost

Vždy si zachováváme lidskost, která se u nás projevuje hlubokou empatií k potřebám a hodnotám všech klientů a každého člena našeho týmu. Jsme proto soustředěně naslouchající, abychom pochopili význam toho, co se druhý snaží říct.

Empatie

Jsme přítomni v prožívání druhého – vytváříme prostor, ve kterém se druhý cítí bezpečně, přijímaný, pochopený a brán vážně.

Nepodmíněnost

Neposuzujeme a nehodnotíme chování druhých lidí, pokud to není v jejich prospěch.

Důstojnost

Důstojný vztah je podmínkou, která je u nás nepodkročitelná. Znamená, že ke všem klientům přistupujeme z hlediska rozvíjení jejich potřeb, ať jsou finanční, realitní či poradenské.

Individuálnost

Respektujeme individuálnost každého našeho klienta a spolupracovníka.

Nezávazná poptávka