Životní pojištění. Ne/milosrdná loterie za pronájem bezpečí

Pojišťovna je podnikatelský subjekt s pravidly, kterými se řídí a musí je dodržovat. Pokud tyto pravidla dodržíte – životní pojištění plní, pokud nedodržíte – neplní. Jednoduché jak facka.
Loterie zivotni pojisteni
3 minut/y čtení
Audio verze článku

Jak obecně funguje nejen životní pojištění

Pojišťovna a klient jsou v podstatě loterií. Jeden sází, že se nic nestane. Druhý, že když se něco stane, tak dostane peníze. Pojišťovna v tomto případě inkasuje peníze od klienta za pronájem bezpečí. Klient inkasuje peníze v případě pojistné události. Upřímně řečeno, říkám to všem klientům: „Budu rád, když budete ty peníze házet z okna a nic se vám nestane”.

U životního pojištění jsou podstatné tyto 4 body:

 1. Výběr pojišťovny
 2. Tarify
 3. Zdravotní dotazník
 4. Právní ochrana – doplňkové

Výběr pojišťovny pro životní pojištění

Obecně platí  – čím dražší pojišťovna, tím kvalitnější. Není to však pravidlem. Každá pojišťovna má své interní oceňovací tabulky. Nejčastější vliv na cenu má riziková skupina či sport. Proto můžete mít velmi drahou smlouvu (životní pojistku) jen díky tomu, že máte rizikové povolání. V jiné pojišťovně stejná rizika můžete mít mnohem levněji a kvalitněji zabezpečené. 

U výběru pojišťovny je klíčová kvalita pojistných podmínek. Pokud jsou kvalitní, pojišťovna musí plnit, i kdyby se na hlavu stavěla. Kdyžtak si zaplatíte lepšího právníka a plnění vždy dostanete. Pokud má pojišťovna na danou oblast výluku (například záda), pak plnit nebude. Proč? Je to podnikatelský subjekt, který má generovat zisky. Proto vás odkážou na pojistné podmínky, které jste si měli u sjednání pročíst.

Tarify životního pojištění

Pojištění je pronájem bezpečí a peníze dostanete jen když se něco stane. Doporučujeme tak krytí hlavně velkých rizik. Díky tomu budete zabezpečení a nebudete platit tolik peněz za pojistku. Zbylé peníze si budete moct odkládat stranou, kde je zhodnotíte a zároveň je máte vždy jisté (ne jen když se něco stane).

Rizika, která má životní pojištění 100% obsahovat:

 • Smrt
 • Invalidita
 • Trvalé následky úrazu
 • Pracovní neschopnost
 • Závažné onemocnění

Další rizika považujeme za doplňková:

 • Zproštění od placení v případě invalidity
 • Úrazy v autě
 • Denní odškodné úrazem
 • Pobyt v nemocnici
 • Ošetřování členem rodiny, atd.
Zdravotní dotazník

Část, ve které se nejvíce chybuje. Nejčastěji, když si pojištění sjednáváte narychlo či vám ho sjednává „profesionál“. Pojišťovna vás nezná a jedinou možností seznámení je správné vyplnění zdravotního dotazníku. Pokud se vás někdo u pojištění pouze zeptá: „Jste zdraví?”, zbystřete! Dotazník totiž obsahuje zhruba 20 otázek týkajících se zdravotního stavu.

Lidé si obecně myslí, že když je to už nebolí, jsou zdraví. V tom se však mýlí. Pokud už byli historicky léčení, je velká pravděpodobnost, že s tím léčení budou znovu. A bohužel, u pojištění platí jednoduché pořekadlo: Nikdo ho nechce. Když se vám však něco stane, už si ho koupit nemůžete. Proto buďte zodpovědní a řešte životní pojištění s předstihem. Když jste zdraví.

Zkuste si to ještě obrátit. Vy jste pojišťovnou. Přijde vám hlášení na pojistnou událost od klienta: Invalidita 1. stupně na 2 miliony korun z důvodu špatné hybnosti kolene. Tento klient, ačkoli byl historicky na operaci s kolenem, tak při zakládání pojištění uvedl ve všech otázkách týkajících se zdravotního stavu, že je zdravý jako rybka a nikdy mu nic nebylo. Plnili byste mu teď takovou událost?

Pojišťovna není charitou. Je podnikatelským subjektem, který má za úkol generovat zisky. Stejně jako každý jiný. Když by vám kolega v práci každý měsíc způsobil ztráty, protože nedodržel pravidla hry, zastávali byste se ho?

Kolegy, který by v práci opakovaně působil finanční ztráty byste se též nezastávali

Většinou platí, že to co vzniklo před počátkem pojištění jde automaticky do výluky. Není to však pravidlem. V dnešní době jsou pojišťovny, které jsou ochotny vás do pojištění přijmout, např. s přirážkou k rizikům 25 %,  50 %, atd.

Ideální a nejvíce bezpečný postup

Poctivě s vámi vyplníme zdravotní dotazník. Otázku po otázce. Pokud máte lékařské záznamy a jste s něčím léčení (i historicky), poptáme více pojišťoven zároveň a zjistíme, za jakých podmínek by vás přijali do pojištění. V ideální variantě jim pošleme výpisy ze zdravotní karty. Díky tomu má pojišťovna 100% přehled o vašem stavu a má možnost se předem ke všemu vyjádřit. A vy máte 100% jistotu!

Právní ochrana

U vás, kteří chtějí mít 100% jistotu či jsou na pojištění v případě výpadku příjmu závislí (např. OSVČ), doporučujeme navíc pojištění právní ochrany. V případě sporu s pojišťovnou máte okamžité zastání. Upozorňujeme však, že toto je možné pouze v případě splnění podmínek 1, 2 a 3.

Takový postup volíme my

Je sice pracnější, ale účinnější! Dobré pojištění se totiž pozná, až se něco stane. Díky tomu máte téměř zaručené, že když budete životní pojištění potřebovat, podrží vás.

Obsah článku:
Picture of Jan s Terezou
Jan s Terezou

Poradíme a pomůžeme k finanční hojnosti

Nezávazná poptávka